PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Berhetiyye Duası ve Sırlarıkuyruklar
05.05.2009, 17:46
Berhetiyye Duası ve Sırları

Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.

Esmâü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır.

Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslâm alimine veya profesörüne danışınız. Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir.

***

Duası:

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri

Heyyen Heyyen.
El-vâhen El-vâhen..
E'l-acele El-acele.
Es-sâate Es-sâate..

***

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

***

Havassı:

1.Berhetiyyin :

49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur.
Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır.
Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur.

2.Keririn :

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.
21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur
Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur ((HAram işte kullananlar çarpılır Ona göre)

3.Tetlihin :

Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.
Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

4.Turanin :

Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez.
Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur
(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyle….Tekrar uyarayım Çok tehlikelidir HAk etmeyen kişiye yapılırsa Zararı sen görürüsün.
Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye..
Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir
Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler

5.Mezcelin :

Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez..
7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

6.Bezcelin :

Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

7.Terkabin :

Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

***

(DİKKAT)

Uygulamaya Geçmeden Önce:

Tesirli Bir Tahassun Duası:

Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

İkinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik*

***

"Alıntıdır, Havas Kitaplarından bir derlemedir"

onelya
05.05.2009, 17:50
paylaşım için teşekkürler.yanlız ben korktum uygumada dikkatli olun bazı şeyler musallat olur falan yazmışsın.ciddi bir dua herkez yapamaz gibi geldi.şahsen bende bu korkaklık varken hiç bir şey yapamam :D sevgilimi bile kaybetmeyi göze aldım :willy_nilly:

Yesil Cingene
05.05.2009, 18:00
paylaşım için teşekkürler.yanlız ben korktum uygumada dikkatli olun bazı şeyler musallat olur falan yazmışsın.ciddi bir dua herkez yapamaz gibi geldi.şahsen bende bu korkaklık varken hiç bir şey yapamam :D sevgilimi bile kaybetmeyi göze aldım :willy_nilly:
Önce eni konu düşünüp, dikkatli bir yol izlemek için sıkı araştırmalar yapıp, emin olduktan sonra yapılacak olan uygulamalar içinizin rahat etmesi için izlenmesi gereken yollar. Emin olmadığınız hiç bir konuda birşey yapmamanız çok daha iyi olur.

cocktayl
06.05.2009, 14:49
bu tahassün dualarını kaç kere okucaz ?

kuyruklar
10.05.2009, 12:24
Duanın orjinali budur, çünkü 50ye yakın havass alanındaki kitaplardan kontrol ettim, elimde seçme formüller, okuma adetleri ve esararı hakkında kendimce hazırladığım 30Gb'a yakın döküman var, fakat insanların korkusu yüzünden paylaşmaktan çekiniyorum, Cumhuriyet'ten önce Osmanlı zamanında Anadolu insanı bu tür uygulamalarda zaten ileriydi, örnek vermek gerekirse; bebeklerin ve loğusa kadınların yattıları yerlerde yastıkları altına bir bıçak bırakılması ki bu uygulama şimdiki zamanda milletimiz tarafından unutulmuştur, esasında bıçağın iki tarafına da Berhetiye'nin barındırdığı 28 adet esma'nın bir kısmı yazılıyordu, böylelikle masum çocukları ve loğusa kadınları rahatsız eden dişi cinlerin şerrinden emin olunuyordu, şimdiki dönemde ise bu uygulama yerini sadece yastığın altına üzerinde hiçbir esma yazılı bulunmayan bir bıçak koyma usulü aldı. Bu uygulamaların çoğu Anadolu'da yaşayan Türk, Kürt, Tatar, Çerkez, Laz v.b. milletlerin OrtaAsya'dan getirdikleri fakat İslami inançlara göre ayrıca Havass ilmine göre birtakım yeni usüller katılarak oluşturulan Örf ve Adetlerimiz arasında zamanla yerini bulmuştur. Başka bir örnek ise kayıp sevgilinin biran önce kendisine geri dönmesi için bir dilek ağacına yine içinde birtakım esmalar barındıran ve kişinin annesinin ismi, kişinin ismi ve yıldıznamesine göre tesbit edilen ulvi ve sülfi hadimlerin havass ilmine göre derlenip tertip edilerek mektub-i şerifelerin asılmasıdır. Aklınızdaki sorulara cevap verebildiysem ne mutlu bana.

Boogayman
10.05.2009, 20:25
Berhetihin esmasının adedinde bir hata olabilirmi? Elimdeki kaynaklarda aded 622 olarak çıkıyor.Ayrıca bir kaç esmanın arapça yazılışlarında kaynaklarda farklılık var.Ama bir gerçek var bu davet uygulamada kullanılacaksa çok dikkatli olunmalı.

mecra
10.05.2009, 20:36
2.Keririn :

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.


Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir." bu kesin mi yaa bi de hüddam gelirse bize zarar verir mi bu konuyu biraz açarsak çok güzel olacak

kuyruklar
12.05.2009, 07:15
2.Keririn :

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.


Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir." bu kesin mi yaa bi de hüddam gelirse bize zarar verir mi bu konuyu biraz açarsak çok güzel olacak


Metinin Dikkat bölümünde cin musallatlarından korunma duası var zaten, uygulamaya başlamadan önce onu okumanız gerekiyor, ok?


Berhetihin esmasının adedinde bir hata olabilirmi? Elimdeki kaynaklarda aded 622 olarak çıkıyor.Ayrıca bir kaç esmanın arapça yazılışlarında kaynaklarda farklılık var.Ama bir gerçek var bu davet uygulamada kullanılacaksa çok dikkatli olunmalı.

Adedi verildiği gibi, fakat, yazıldığı dilin latin harflerine göre seslendirilmesinde kişiden kişiye, bölgeden bölgeye farklılık olacağı için verildiği gibi okuman uygundur.

kermit
12.05.2009, 11:07
tebrikler arkadaşım, berhetiyye çoğu şeyin anahtarıdır, bende bir iki konuda eksiğim ama kendimi tamamlamaya çalışıyorum

dante
16.05.2009, 11:26
Başlığı gördüğümden beri verdiğiniz dua tariflerini uygulamaya niyet edip sonra vazgeçiyorum..Vazgeçmemin nedeni de evimde kedi besliyor olmam.Bilirsiniz,kedilerin bizim gördüklerimizden daha fazlasını gördükleri söylenir.Evde "farklı" bir şeyler hissettiklerinde korkup saldırganlaşabiliyorlar.Acaba verdiğiniz koruma duası bunu da engelleyebilir mi?Ya da yoksa bu "kedi konusu" sadece benim paranoyam mı?

asagnak
16.05.2009, 11:34
Başlığı gördüğümden beri verdiğiniz dua tariflerini uygulamaya niyet edip sonra vazgeçiyorum..Vazgeçmemin nedeni de evimde kedi besliyor olmam.Bilirsiniz,kedilerin bizim gördüklerimizden daha fazlasını gördükleri söylenir.Evde "farklı" bir şeyler hissettiklerinde korkup saldırganlaşabiliyorlar.Acaba verdiğiniz koruma duası bunu da engelleyebilir mi?Ya da yoksa bu "kedi konusu" sadece benim paranoyam mı?

Kedilerle ilgili bazı anlatılan şeyler doğrudur.Hayvanların aura algılama yeteneği iyi derecededir.Mesela bir köpek yoldan geçerken size havlıyorsa korktuğunuzu anlamasındandır.O an gerçekten korkmuşsanızda belli etmiyorsanız auranız sizi ele verir.Olay yine sizin korkunuza döner ;Duayı okurken ne hissetdiğinize, mesele bence bu olur.Tabi ciddi mevzularda olabilir arada.Fakat zaten duada koruyucu bir dua daha verilmiştir.Sadece kendi korkunuzu dizginleyin bir tesir olmaz.

mecra
21.05.2009, 12:05
Metinin Dikkat bölümünde cin musallatlarından korunma duası var zaten, uygulamaya başlamadan önce onu okumanız gerekiyor, ok?
merak etmeyin okuduğum için soruyorum zaten sorumu anlamadınız herhalde ben kesinlikle hüddam geliyor mu onu sordum,ok??

Hayrunnisa1
22.05.2009, 19:00
Benim bildiğim Berhetiye duasında ; Bertetiyyin veya Berhetihin değilde ( çünkü siz iki şeklide yazmışsınız) Berhetiyh. Veya Keririn değil de Kerir, tetlih,Duran ,Mezcel , Bezcel .. şeklinde ilerliyor. Acaba bu sonlarına getirilen ''in'' takısı anlamı değiştiriyormu. Ya da şöyle sorayım bir fark var mı Berhetihin ile Berhetiyh arasında ?

selibra
22.05.2009, 19:37
Berhetiyye duasının açıklamasının bir kısmı


Turanin: Harfi (dă) Manasi Ya Hayy, ya Muhyidir.

Mezcalin: Harfi (He) Manasi: Ya Kayyum, Ya Qaim

Bezcelin: Harfi (vav) Manasi: Ya Allah, ya Vedud, Ya Ahad, Ya Vahid, Ya Qahir

Terkabin: Harfi (ze) Manasi: Ya Selam

Berheşin: Harfi (Ha) Manasi: Ya Allah abdike ecibhü ve Ya Muktedir.
Mikael A. S. tesbihidir. Hadimleri: Zehrayil ve Şeytayildir.

Ğalmesin: Harfi (Ti) Manasi: Ya Hamid, Ya Mecid, Ya Melik, ve hüvellezi
yuzhirul burhăne Littalib.

Alıntıdır.

arsinoe
08.05.2010, 11:42
mabet üyesi bu günün ulvi sufli hizmetlilerini ve esmadan çıkan ulvi hadimleri nasıl bulacağız?

Atelia
23.07.2010, 16:56
7.Terkabin :

Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

Kuyruklar bu maddeyi biraz daha açar mısın? Parantezde verdiğin ifade çok net gelmedi bana. Böyle bir şeye ihtiyacı olan bir tanıdığım var, ona vereceğim. İnşallah iyi gelecek. Yalnız üçharflilerin musallatı demişsin, bunun için de geçerli mi veya önerebileceğiniz başka bir çare bulunur mu?

CıZGı
25.08.2010, 14:53
keririn ismini ben okumuştum bir gayette işe yarıo ama sabır lazım
ben sabredemedim

dreamwave
25.08.2010, 22:29
Anlayamadım sanırım nasıl yapılacağını.bir çok şey var orda hangisini ne kadar yapacağın biraz karışık..

canavar
12.09.2010, 22:06
Bu duada bulunan Kerinin ismini yıllar önce korunmadan ve bilinçsizce uygulamıştım.Sonuçları pek de iyi olmamıştı.Evet bişey geliyor ama pek dost canlısı olduğunu söyleyemem.O yüzden korunma yapmadan ve de iyice araştırılmadan yapılmamalı bence.

ironik
21.10.2010, 17:42
gideni döndürmek için hangi kısmı uygulayacağız.DEniz olan kısım bana uymuyorda.Denizin olmadığı yerde hangisini yapacağız

sercinar
29.11.2010, 18:25
Arkadaşlar dün gece bu duayı okumaya çalıştım ama tam niyet etmeden ve yeteri kadar araştırmadan okumak istemedim. sonra koruyucu duaları buldum sitede söylebir göz gezdirdim. yatmadan önce şiir gelen kelimeler ezberimde kalmış okuyarak uyudum. uyumadan öncede sanki sanki isteğimi soran bir ses duydum bende dileğimi söyledim. gece kesinlikle biri geldi 4 yıl önce vefaat eden babaanneme benziyordu beyaz giyinmişti babaannem olduğu için korkmadım. kapıdan girdi ve kapı arkamdaydı sonra göremediğim biri yorganı üzerimden hızlı hızlı açıp kapattı sanki kalk yerinden der gibi ve öfkeliydi. sadece fatiha süresinin ilk ayetini okuyabildim sonra biraz dilim açıldı ve ayetel kürsiyi okumayı başardım
Kısacası devam edip edemeyeceğimi bilmiyorum ama tek emin olduğum çok güçlü olduğu.
Sayın arkadaşlarım şuanda korku içindeyim ne yapmam lazım bilmiyorum devam etmeyi çok istiyorum. lütfen bilen arkadaşlarım yardımcı olsun günün hangi saatinde yapmalıyım gündüz yapsam olurmu çünkü korkuyorum ve sadece konu başında ki 2 korumayı yapmam yeterli olurmu.
ayrıca ailemden gelen mistik bazı korumalarım var acaba bunlarla ilgili bir konudan rahatsız edilmiş olabilir miyim
Lütfen yardımcı olun...

serdarcan
02.12.2010, 12:34
selamın aleyküm kuyruktar arkadaşım paylaşsan çok iyi olcak diye düşünüyorum tabiki ginede sen bilirsin ama paylaşırsan inanın çok sevinirim çok dua ederim Allah razı olsun selametle .

gunesinkizi
07.03.2011, 17:50
hadim falan değilde önemli bi dilek için nası uygulanır berhetiye

coderr
08.03.2011, 15:09
arkadaşlar korkulacak bişey yok fakat verilen uygulama hatalı ve sksik sadece, ben uygulamanın tamamını verdim şu konu sayfasındadır: >>>> Berhetiyye - havass ve esrarı (17 sayfa fasikül) - "Gizlimabet Parapsikoloji Platformu" (http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=17140)

ayrıca, bu verilen berhetiye duasını okurken "Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr" kısmı dahil, bu kısma kadar okuyun, geri kalanı hadim davetine giriyor, korkabilirsiniz.

baltor90
28.04.2011, 15:28
Arkadaşlar dün gece bu duayı okumaya çalıştım ama tam niyet etmeden ve yeteri kadar araştırmadan okumak istemedim. sonra koruyucu duaları buldum sitede söylebir göz gezdirdim. yatmadan önce şiir gelen kelimeler ezberimde kalmış okuyarak uyudum. uyumadan öncede sanki sanki isteğimi soran bir ses duydum bende dileğimi söyledim. gece kesinlikle biri geldi 4 yıl önce vefaat eden babaanneme benziyordu beyaz giyinmişti babaannem olduğu için korkmadım. kapıdan girdi ve kapı arkamdaydı sonra göremediğim biri yorganı üzerimden hızlı hızlı açıp kapattı sanki kalk yerinden der gibi ve öfkeliydi. sadece fatiha süresinin ilk ayetini okuyabildim sonra biraz dilim açıldı ve ayetel kürsiyi okumayı başardım
Kısacası devam edip edemeyeceğimi bilmiyorum ama tek emin olduğum çok güçlü olduğu.
Sayın arkadaşlarım şuanda korku içindeyim ne yapmam lazım bilmiyorum devam etmeyi çok istiyorum. lütfen bilen arkadaşlarım yardımcı olsun günün hangi saatinde yapmalıyım gündüz yapsam olurmu çünkü korkuyorum ve sadece konu başında ki 2 korumayı yapmam yeterli olurmu.
ayrıca ailemden gelen mistik bazı korumalarım var acaba bunlarla ilgili bir konudan rahatsız edilmiş olabilir miyim
Lütfen yardımcı olun...

bir davete başlandıysa davetin tamamı bitmeden bitirilemez..lütfen davete başladıysanız devam ettirin sonuna kadar korkunuzu yenin..ancak davet sonlanıp amacınıza ulaştığınızda bu gibi durumlar son bulabilir..

muay thai
12.08.2011, 15:51
Berhetiyye Duası ve Sırları

Berhetiyye ruhsal ilimlerin temelidir.Tabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir.

...BERHETİYYETİN BERHETİYYETİN TETLİLİN TETLİLİN DURANİN DURANİN... diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 10.000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir .Tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur.

*****************************************
Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.

Esmâü'l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ'dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi "18587" olup genelde Üçlü Vefk'i yapılarak kullanılmaktadır.

Bereket ve tesiri çok yüze olan bu mübarek ism-i celillere şeytanlar,cinler ve ifritler başkaldıramazlar.

Gerekli şartlara uygun olarak bu ilmden istifade edenler her çeşit ruhani varlıkları teshiri altına alırlar.Onlara karşı sözleri geçerli olur.

Baştada dediğim gibi "Berhetiyye" Ruhani İlimlerin başıdır.
Berhetiyye Allahu Tealanın mübarek isimleridir.Tıpkı 99 ism-i şerifi gibidir.Ancak Berhetiyye nin ruhsal varlıklara tesiri çok yüksektir.Ve dünya üzerinde bu isimler kadar güçlü başka bir yöntem veya metod bulunmamaktadır.

Bu dua tesirli fakat ağır bir duadır.

Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce bir İslâm alimine veya profesörüne danışınız. Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber dinden çıkmanıza da sebep olabilir.

********************************************

Duası:

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve'r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim'es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve'ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü'r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri

Heyyen Heyyen.
El-vâhen El-vâhen..
E'l-acele El-acele.
Es-sâate Es-sâate..

************************************************

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

************************************************** *
Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak;

Berhetiye duası yukardada belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak.


1.Kelime : Berhetiyyin

-49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur.
-Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır.
-Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur.

2.Kelime : Keririn

-Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin ) Verilir.
-21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur
-Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
-Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)

3.Kelime : Tetlihin

-Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.
-Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

4. Kelime : Turanin

-Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez.
-**Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür)
Dua Budur
(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm.
1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyleniyor….Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını yapan kişi görür.

-Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye..
-Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir
-Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet , tekkelerde dergahlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır ,tefekkür)

5.Kelime : Mezcelin

-Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez..
-7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

6.Kelime : Bezcelin

-Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

7.Kelime : Terkabin

-Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

Aşağıdaki şemayla harfler arapça olacak.
155 1 7 255

255 155 1 7

7 255 155 1

1 7 255 155

http://img.webme.com/pic/g/gizliilimler/vefk77k.jpg

Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdır.Örnek olması açısından.Hepsi yazılmış çizilmiş şeyler gizli saklı bişey yok.Burdaki kelimeleri cinler anlayabilir.Ve havvas ilminde yukardaki önermeler geçerlidir.Bu konuların sonu gelmez.Güzel bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenlimesi daha doğru olacaktır.
**********************************************

(DİKKAT)

Uygulamaya Geçmeden Önce:

Tesirli Bir Tahassun Duası:

Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

İkinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi'tü enzeltehû fî kitâbik*

anktekinc
22.08.2011, 19:04
sufli ve şerri hizmetlilerinin ismi,esmalardan çıkarılan ulvi hizmetlilerin ismi vs.. duanın bu bölümlerindeki hizmetliler isimlerini nerden buluyoruz anlamadım... yardımcı olurmusunuz

anktekinc
23.08.2011, 15:58
duanın uygulanışı biraz kafamı karıştırdı ,yardımcı olurmusunuz rica etsem. mesela esmalardan çıkarılmış hüddam isimleri vb..nerden bulunucak bunlar..
aşağıda anlamadığım ve takıldığım kısımları yolluyorum.örneğin muhabbet için uygulanışı nasıl.

Sübhane men leyse kemislihi şey'ün ve Hüve's-Semiû'l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li's-semavati vel ardi i'tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi'r-rabbil alemîn.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale'r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur'ül Envâri

Heyyen Heyyen.
El-vâhen El-vâhen..
E'l-acele El-acele.
Es-sâate Es-sâate..

************************************************

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

zeytincikk
19.09.2011, 06:13
6.Bezcelin :

Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

Sevgili kuyruklar, o başlamadan önce yapılacak duaları bunun içinde yapacak mıyız bir de uzun bir dua var havassı öncesinde yazdığın o hariç mi yapılacak bunlar, cahilliğimin kusuruna bakma lütfen. Saygılar

MİHRE
02.11.2011, 15:20
Meraba arkadaşlar,
Berhetiye duasında geçen Keririn ismini bi tabağa yazıp hiç dokunmadan 17 defa suyu ile yıkansa göze şifa verilirmiş.Ama nasıl hiç dokunmadan suyuyla yıkanırsa anlamadım.LÜTFEN yardımcı olun gözümde bir sorun var doktor ameliyat dedi belki bu çözüm işe yarar.Lütfen detaylı bir şekilde anlatırmısınız.ayrıca bu işlemi yapmadan önce koruyucu duayı okumam
gerekir mi?Lütfen yardım edin duacınız olurum....

ali42
24.11.2011, 01:22
mezcelin bezcelin uygulamasını yukarıda verilen adedince yapıyordum,sonuç olarak karşıdaki insanı telepatik olarak etkileme yaptığını sonuçları ile gördüm,fakat bu esmaları okuyunca çocuğumda korkmalar oluyordu o dönemde onun için bıraktım,gerçekten çok güçlü bir de Bismillahirrahmanirrahiym* Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim* Allâh ümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyAllâh ü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim* arkadaşlar bu esmaları ve de Salaten Tuncinayı günlük düzenli olarak okumanızı tavsiye ederim,bütün konularda faydasını gerçekten gördüm ve görmeye devam ediyorum.

Cem
24.11.2011, 08:03
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)


Bunları bilmeden olmaz bu işe kimse heveslenmesin. Bunları da bilen yok sanırım.

taylan34
25.12.2011, 02:07
bu dua ne zaman hangi günler ve nasıl okunmalıdır kaç günde bitirilmelidir abdestlimi okumalıyız günü v.s. için bilgi verirseniz sevinirim...

elfie
04.01.2012, 13:55
Bu dualari platonik olarak asik oldugumuz kisi icin kullanabiliyor muyuz?

Foras
04.01.2012, 21:56
"Alıntıdır, Havas Kitaplarından bir derlemedir"Havassı:


2.Keririn :

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.
21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur
Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur ((HAram işte kullananlar çarpılır Ona göre)

Sadece günde 100 defa Keririn dersek oluyor mu yoksa dua da gerekli mi yanında ?

ali42
04.01.2012, 22:29
berhetiye esmalarının faydasını çok gördüm özellikle mezcelin bezcelin esmalarını adedince okuyunca karşıdaki insanı düşünce olarak etkileyebiliyorsunuz,bunu defalarca uyguladım hep olumlu sonuç aldım,ayrıca berhetiye esmalarını safran mürekkebiyle yazdım,tütsüledim ve muska şeklinde üzerinde taşıyordum çok faydasını görüyorum,anlamlarını bilerek inanarak okursanız mutlaka faydasını göreceğinize inanıyorum.

maiela
22.07.2012, 23:39
Berhetiyyenin zararı olmaz ama sanırım siz cinler ile alakalı başlığı görünce öyle bir yorum yaptınız ama hüddam size ancak görevinde olduğu şeylere zarar verirseniz zarar verirler yoksa hüddamlar siz boş yere zarar vermez.

hüddamın görevinde olduğu şeyler derken? ayrıca arkadaşlar bu duayı okuyunca hüddam görünmez değilmi yoksa ben kalpten giderim.. :willy_nilly:

aykut
25.07.2012, 10:19
zemanında berhetihin keririn tetlihin uygulaması yaptım 15 gün ve gelenler çok ilgi çekiciydi 4o güne kadar devam etmem lazımdı ama 15. gece bıraktım.

King-Of-Stellar
14.11.2013, 18:46
Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam Verilir.

Arkadaşlar bende yapmak istiyorum. Günahı var mı? Hadime zararı var mı? Tam olarak nelerle karşılaşacağım. Bilmeden denemek istemem.

merlot
14.11.2013, 23:43
üç sene önce keririni yapmaya çalıştım bir aya yakın her gece 100 defa okudum beceremedim herhalde ne gelen vardı ne giden okumayı bıraktım :D

anippe
23.10.2015, 12:15
Arkadaşlar bir şeyi merak ettim duanin havassı kismi var onu tek basina okuyabiliyor muyuz adetleri falan verilmiş yoksa önce duayi okuyup sonra mi o kismi da okumamiz gerekiyor