PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bütün Esmalar ve Anlamlari Hepsi BiraradaOsmanlı Torunu
31.05.2011, 22:45
Bütün Esmalar ve Anlamlari Hepsi Birarada
Bilgileri vermeden önce şunu belitmek istiyorum bu benim ilk paylaştığım konudur ve bu paylaşacağım yazıyı bu siteden ve bazı kitaplardan derledim. Bu bilgileri paylaşan arkadaşlarımızda, bu bilgilerin çoğu sitedede mevcuttur. Benim paylaşmamdaki amaç hepsini tek bir yazı altında toplamam, dilerim yanlışım yoktur ve bir fayda sağlarım. Yanlış varsada bilgili olanlar düzeltsin. (çok yer kapladığından iki parçada yollıcam)

Esmalara Başlarken : Lâ ilâhe illallàhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü biyedihil hayr ve hüve ala külli seyin kadir Lâ ilâhe illallàhü lehül Esmâ’ül-Hüsna
ALLAH c.c (66) : ALLAH ,Vacibü-l-vücud;bütün övgülere layık bulunan zatın özel ismidir.Diğer bütün esma ve sıfatlar ,bu mübarek ismin içinde toplanmıştır
PAZARTESİ GÜNLERİ :
1) YA MÜ’MİN (137) : Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan, güven veren
· Kötü hastalıklara düşmemek için okunur
· Her gün sabah namazının ardından 137 defa Ya Mü’min ismini zikreden sıkıntıya düşmez.
· Dili, yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlaktan uzak olur
· Her gün 1132 defa Ya Mü’min ismini zikreden hastalıklardan ve sıkıntılardan kurtulur.
· 43 gün, 5 vakit namazların ardından, 137 defa Ya Mü’min ismini zikreden arzusuna kavuşur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) YA MUSAVVİR (336) : Her varlığa en uygun suretler veren şekillendirip biçimlendiren

· Bu ismi zikreden kimsenin yaptığı işler hep sağlam olur Cenabı Hak ismi hürmetine kulununun işlerinin bozulmasına müsade etmez. sanatını geliştirmek isteyenler bu niyetle okurlarsa başarı elde ederler
· Hergün sağlam bir niyetle okuyan kimse dilediğini uykusunda görür şu şekilde yapması lazımdır. Okumaya gece herkes yattıktan sonra yapmak gerekiyor ve önce 1000 kez kaf,ha,ya,ayn,sad sonrada 3360 kez Ya Musavvir okuması lazımdır. Ayrıca bir seferde göremezse 3,5 yada 7 kez yapmalıdır
· Dilekler için okunması da çok güçlü bir esmadır ne niyetle okunursa Allahın izniyle kabul olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) YA VASİ (137) : İlim ve ihsanı, zenginliği ve rahmeti affı geniş olan nimetleriyle darlığa düşmeyen anlamındadır

· Her gün okuyan haset fesat ve iç huzursuzluğu geçer rahata kavuşur geniş rızk elde eder.
· Bu ismi zikredenin ömrü uzun ve afiyette olur,her türlü zor işinde Allahın yardımını görür rahatlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) YA VEDUD (20) : itaatkar kullarını çok seven onlardan razı olan demektir

· Tesiri çok fazla olan bir isimdir başkalarını tesir altına alır ,okuyanın kalbi nurlanır genişler ferahlar, bu ismi zikreden kimse herkes tarafından sevilir
· Bir yiyecek üzerine 1000 bin kez okuyup eşiyle birlikte yiyenlerin birbirine olan sevgileri artar
· Günde 20 kez okuyanın halk arasında sevilen sayılan sözü dinlenen biri olur,sevilip sayılır sözüne önem verilir
· Terk edilmemek ve sevilmek için 400 kere okunabilir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) YA BATIN (62) : Gizli, her şeyde gizli, O'ndan gizli bir şey olmayan

· Bu ismi günde 3 kere okuyan bir kimse eşyanın hakikatlerini bilir ve Allahü tealanın sırlarına vakıf olur
· Ya Batın ismini zikreden; korktuklarından emin, kalbi geniş olur.
· İnsanlar, ona itaat edip, isteklerini yerine getirirler. Sözü dinlenir. Sohbeti etkili ve tesirli olur.
· İstediği şeylerden rüyada ve uyanık halde haberdar olur
· Birilerinden gizlenmek istiyorsanız bu ismi söylemeniz gerekli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALI GÜNLERİ :
6) YA AZİZ (94) : Mağlup edilmesi mümkün olmayan daima galip gelen

· Bu ismin zikrine devam eden büyükler katında kabul görür ,istekleri işleri rahatlıkla halledilir
· Bu isme devam eden kimseler düşmanlarını yenerler onlara karşı üstünlük sağlarlar , saygıyla karşılanırlar
· Bu isim hangi niyetle okunursa ve okumada ısrar edilirse ne maksadı duası varsa kabul edilir
· 40 gün sabah namazından sonra okumaya devam eden kimse borçlarında kurtulur rızkı genişler ve zengin olur şeref ve onur sahibi bir kimse olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) YA CEBBAR (206) : Emrine karşı konulmayan, istediğini zorla yaptırma gücü olan, gücü kuvveti sınır tanımayan, hiç mağlup olmayan demektir ayrıca eksikleri tamamlayan kırıkları tamir eden anlamlarına da gelir

· Bu ismi vird hakine getiren kimsenin emir ve isteklerine karşı konulamaz, herkes tarafından sevilen sayılan, sözü dinlenen yardım eden yardım istenilen bir kimse haline gelir
· Bu ismi 40 gün 211 defa okumaya devam eden kimse zulme maruz kalmışsa yada hapis ise kurtulur ne dileği varsa yerine gelir
· Bu isme devam edenlerin düşmanları kısa sürede hezimete uğrar kula zarar vermez hale gelir, dağılır giderler
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) YA KAHHAR (306) : Yenilmeyen yegane galip. Herşeye, her istediğini yapmaya hakim gücünün üstünde güç olmayan ve bütün düşmanlarını kahreden anlamındadır

· Düşmanları helak etmek için Ya Kahhar Celle Celaluhu diyerek 306 kere okunur. Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere Ya Cebbar , Ya Kahhar ,Ya Zel Batşışşedid derse zalimden hakkını alır.
· Bir hacet için 100 kere (başı açık) okunursa Ya Kahhar diye iki ellerini kaldırırsa haceti yerine gelir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) YA KAVİY (116) : Güçlü, kuvvetli, tam bir kudret sahibi, mutlak gâlip, her şeye gücü yeten
· Kansızlık ve vücudun güçlü olması için sağlık, kuvvet için okunur
· Okuyan yolculuk sırasındaki kaza, bela ve hastalıklardan korunur
· Ağır bir yük kaldırırken Ya Kaviyy ismi zikredilirse zorluk çekilmez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) YA VELİ (46) : Bütün mahlukatla dost olan,son derece şefkatli ve iyilik eden , Müminlerin yar ve yardımcısı

· Bu ismi okuyan kişi hayırlı ve güzel rüyalar görür
· Kalp damar hastalığı sıkışıklığı çekenler her gün bu miktarda okurlarsa kalpleri rahatlar ve genişler
· Bir kimse Cuma günü 1000 kere Ya veliyy ismini Ya Veliyyü Ya Allah şeklinde zikretse ,istediği yerine gelir
· İtaat etmeyen eşi için okursa ve yanına girip çıktıkça Ya Veliyy derse eşi ıslah ve itaatkâr olur
· Bu ismi zikredenin kıyamet sorgusunun çabuk geçeceği belirtilmiştir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) YA VAHİD (19) : Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde, ortağı veya benzeri dengi bulunmayan

· Bu ismi günde 1000 kere söyleyen kalbi yorgunluktan bütün kötü düşüncelerden kurtulur
· Kalbi ruhu kuvvetlenir kişilerin şerrinden emin olur
· Günde 4000 kez okuyanın kalbindeki arzu istekler gerçekleşir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) YA AHİR (801) : En son, ebedi, varlığının sonu olmayan, her şeyden sonra varlığı devam eden
· Ya Ahirismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır
· Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar.
· Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13) YA DARR (1001) : Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan

· Bu isim de El Kahhar , El cebbar , El Müntakim bigi isimlerindendir ve hak edenlere zarar vermek özellikle dine musallat olanları def etmek için okunana isimlerdendir
· Bu isme devam edenler kendisine düşmanlık edip kin besleyenler kısa sürede dağılırlar, eğer ki haksız yere düşmanlığa devam ederlerse kısa sürede helak olur giderler
· Cuma gecesi (100kez) Ya Darr diye zikreden kimse Cenabı Hakka yakın olur her türlü şerden zarardan korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14) YA MÜNTEKİM (630) : Suçluları adaleti ile müstahak oldukları cezaya çarptıran
· Zülüm ve fenalıktan korunmak için okunur
· Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanına karşı intikamını alır
· Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) YA MÜMİT (62) : Öldüren ölümü yaratan demektir
· Zalim ve düşmanların helaki için 490 kere okunur.
· Bu ism-i şerifi çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir. Zalim ve fasık bir kimsenin helaki için dua etse o kimse hemen ölür
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇARŞAMBA GÜNLERİ :
16) YA MELİK (90) : Herşeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı

· Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak için okunur
· Sabah namazının ardından 120 defaYa Melik ismini zikreden fakirlikten kurtulur
· Öğle vaktine yakın bir zamanda 90 defa bu ism-i şerifini okuyan kederden ve sıkıntıdan kurtulur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17) YA FETTAH (489) : Hayır kapılarını açandır. Her türlü zorluğu kolaylaştırandır
· Ya Fettahisminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder Darlık ve sıkıntı çekmez
· Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz
· Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 defa okuyanın kalbi temizlenir
· Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir
· Zor bir durumdan kurtuluşa ermek için niyet ederek utarit saatinde 489 defa okunur.
· Düşmanının dost olması niyetiylede utarit saatinde 489 defa okunmaya devam edilirse düşmanı dost olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18) YA AZİM (1020) : Çok azametli , çok ulu
· Sözünün tesirli olması için okunur, korktuğu ve çekindiği şeylerden emin olmak için korunur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19) MALİKU’L – MÜLK (212) : Mülkün ebedi ve tek sahibi ,iradesine kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan

· Bu isme devam eden kimse kaza bela tüm felaketler kendisinden uzaklaştırılır
· Tenha bir yerde 14641 kez Ya Melik diye zikredip arkasından samimi bir şekilde Allaha dua ederse o kimsenin duasını istek ve ihtiyaçlarını Yüce Allah karşılar
· Özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntıda bulunan ve başka yapacak bir şeyi kalmayan kimseler akşam namazına 45 dakika kala yani tam kerahet vakti girdiğinde 100 kere Melik-i Muktedirsin Allahım bana yardım et diye dua edip istediğini Allaha bildirise sıkıntısı gider rahat ve huzura kavuşur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERŞEMBE GÜNLERİ :
20) YA KUDDÜS (170) : Hatadan ,kusurdan,eksiklikten ,acizlikten uzak demektir,ayrıca maddi manevi kirden ayıplardan temizleyip arındıran anlamına da gelmektedir

· Bu ismin zikrine devam etmek insanı Cenabı Hakka yakınlaştırır ve himayesine sokar böylece manevi bir dostluk oluşur artık o kimsenin varsa gizli bir sırrı ortaya çıkmaz heryerde adından övgüyle söz edilmeye başlar
· Bu isme devam eden kimsenin üzerinden kötü huyları temizlenir kalbi nurlanır her türlü şehvetten ve yüz kızartıcı suçtan uzak olur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21) YA MÜHEYMİN (145) : Gözeten ve Koruyan anlamındadır
· İnsanların düşüncelerini anlar korunur, unutkanlıktan kurtulur
· Bu zikre bir Ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur
· 145 defa okuyup konuşmadan, sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir
· Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır
· Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22) YA MÜTEKEBBİR (662) : Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
· İzzete ve refaha nail olmak için okunur hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır
· Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23) YA ALİM (150) : Canlı cansız küçük büyük , açık kapılı her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen demektir

· Bu ismin zikrine devam eden dost düşman ne gizlerse bildirilir
· Bu isme devam edenin bütün duaları kabul edilir, istedikleri verilir
· Bu mübarek ismin büyüleme özelliği vardır,okuyan kimse istediğini tesir altına alabir ister amir isterse sevdiği biri olsun fark etmez
· Bu isimin zikrine devam eden kimse bilmek istediği her konuda Allahın yardımlarıyla öğrenir bilgisi artar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24) YA KABİD (903) : Ruhları kabzeden, sıkan, darltan, rızkı belli ölçülerde veren
· Zalimin zülmünden kurtulmak için okunur Düşman şerrinden korunmak için 903 defa okunur
· Ya Kabid ismini okumaya devam eden kişi heybetlilik ve celallik kazanır
· İki ay günde 10000 defa okuyana bazı sır perdeleri açılır
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25) YA SEMİ (180) : Bütün cümle kainatı işiten, gören, bilen anlmına gelir
· Duaların kabulu için okunur Ya Semi ismini zikredenin duaları kabul olur. 7 gün oruç tutup, halvete girerek Ya Semi ismini zikreden ulvi ruhların sesini işitir
· Bir kimse perşembe günü duha namazını kıldıktan sonra hiç kimse ile görüşmeden, konuşmadan "Yâ Semi" ismini 100 kere okuyup Allahü teala hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26) YA KEBİR (232) : Celalinin büyüklüğünün ve şanının yüceliğine hudut olmayan, nekadar büyük olduğunu yalnız kendi bilen
· Kendisinde kibir bulunan bir zalimin yüzüne 232 ya Kebir ismi zikredilirse o zalimde güç kuvvet kalmaz
· Borçlu zikrederse borcunda kurtulur
· Görevinden sebepsiz yere alınmış biri zikrederse Allahın izniyle görevine geri döner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27) YA MÜCİB (55) : Kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren duaları kabul edendir

· 2 rekât namaz ardından 55 defa bu ismi söyleyip bu duayı okursa dilekler kabul olur
Dua: ‘’ Bismillahirrahmanirrahim. Ya müciybü entellezi tüciybü da vetel mudtarriyne ve entellezi tüğiysül melhufiyne velmünharifiyne anilhidayeti ve entellezi tün imü bicelailin neumi kablel fenai ve tetefaddalü bitevatirü cüdike kableddüai es elüke bicemali vechike en tecaleni müciyben leke fi evamirike ve mücteniben nevahiyke ve müserrean iza deavteni liebtinai merdatike ve azhere ala muradike ma adelteni ve sevveyteni inneke enter raüfül mennani ‘’ bu duayı hergün okuyanin her bir duası kabul olunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28) YA ŞEHİD (319) : Her şeye şahit olan, O'ndan saklı olmayan Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır olan
· Şehid olmak, heybetli olmak için okunur
· Asi olan insanlar için okunursa asilikleri geçer 1000 defa Ya Şehid ismi okunup, Allah’dan itaatli olması istenirse o kişi itaatkar olur
· Ya Şehid ismini zikreden kişi; nefis ahlakının kötülüklerinden kendini korumaya alır.
· Her gün sabah namazlarının ardından 122 defa Ya Şehid ismini zikreden şahadet nimetine kavuşur
· İftiraya uğrayan Ya Allah Ya Şehid isimlerini gece yarısında 329 defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29) YA HAMİD (62) : Hamd edilen, övülen, övgüye layık bulunan, öven
· 3844 kere okuyanın kazancın genişler
· Bu ismi zikredenlerin ahlakı, amelleri ve sözleri güzel olur, övgüye layık olur.
· 5 Vakit namazların ardından 100 defa okuyan salih kullardan olur. Dünya o kulun hizmetçisi olur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


30) YA MÜBDİ (56) : Eşyayı yoktan var eden yaratan demektir, mahlukatı hiç yoktan benzersiz şekilde yaratandır

· Bu ismin zikriyle meşkul olan kimse her istediğini rüyasında görür
· Gönül tesirinde çok önemli esmalar arasındadır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31) YA KAYYUM (156) : Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

· Bu ismi zikreden kimse mutluluğa erer istediğine kavuşur
· hergün 780 kez okuyan kimse her tutuğu işi kolayca halolur, her yerde herkes tarafından sevilir sayılır itibar görür
· Bu ismi kendisine vird edinen kimsenin işleri kolaylıkla olur Cenabı Hak işlerini kolaylaştırır yoluna sokar
· Ya Hayyu Ya Kayyum isimlerini birlikte 184 kez zikreden kimsenin her muradı Allahın izniyle gerçekleşir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32) YA SAMED (134) : Herşey ve herkes kendisine muhtaç olan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan ,diğer anlamı dertlerin ve itiyaçların verilip giderildiği tek kapı

· Bu isme devam edenin kalbi nurlanır,gönlüne huzur dolar,mesut ve bahtiyar olur
· Seher vaktinde 150 kez okuyan kimse iyi hal sahibi olur haram ve günahlardan uzak olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33) YA TEVVAB (409) : Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayandır

· Tövbelerin kabulu için okunur
· Ya Tevvab ismini zikreden kişinin tevbesi kabul olur
· Zalimin zulmünden kurtulur. Para ve geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Rızık kapıları okuyana açılır
· Günde 409 defa Ya Tevvab ismini zikreden kişinin dünyevi ve uhrevi bütün işleri hallolur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34) YA MUKSİT (209) : Adalet gösterici, adaletin gerçek sahibi
· Hiddet ve kızgınlığı söndürmek, hakk ve adaletin ortaya çıkması düşmanların şerrinden korunmak için okunur
· Bu İsm-i Şerife devam edenin ibadetlerinde vesvesesi sona erer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35) YA CAMİ (114) : İstediğini istediği yerde istediği zaman toplayan,malukatı toplayacak olan demektir

· Bu ismi zikreden kimse kimi isterse derhal emrine alır , gönülleri etki altına alıp tesir eder
· Bu ismin zikrine devam eden kimse istediklerine kavuşur
· Bu ismi 118 defa zikreden kişiye sevdiklerinin ve istediklerinin sebep ve vesileleri hasıl olur,istediğine kavuşur
· Bir şeyini kaybeden kimse ‘Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti’ diye dua etse kaybettiği şeyi bulur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUMA GÜNLERİ :
36) YA GAFFAR (1281) : Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur
· Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur
· Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez.
· Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur
37) YA VEHHAB (14) : Karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden rızk veren, ikram ve hediye eden

· 5 vakit namazın farzları ardından yerinden kalkmadan 14 kez bu ismi zikrederse yaşadığı sürece yokluk ,geçim sıkıntısı çekmez
· Aynı şekilde ve mümkün olursa secdede zikretmeye devam ederek Allahtan ilim,hikmet ve hidayet dilerse ,dileği yerine gelir Allahın ihsan ,ikram ve lütuflarına mazhar olur
· Dua ederken 7 kez Ya vehhab denirse duanın kabulune vesiledir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38) YA REZZAK (308) : dilediğine bol bol rızk veren ,rızka muhtaç olan bütün mahlukata rızkını veren

· Borçtan ve maddi sıkıntıdan kurtulmak için ve borçlanacak duruma düşmemek için bu ismin zikrine başvurulur
· Kalbinde sıkıntısı ve içinde daralması olan okursa sıkıntısı geçer ferahlık ve genişlik verilir
· Sabah namazından önce evinin sağ tarafından başlayıp her köşesine Ya Rezzak diye okuyan kimsenin rızkı geniş olur
· Günde 315 kere kere 5 gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine gelir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39) YA BASİT (72) : Lütuf ve hikmetiyle istediğinin rızkını genişletip açan darlık ve sıkıntıdan kurtaran

· Hergün 72 kez okuyan kimse herkes tarafından sevilip sayılır ,çevresi genişler,kapalı kapılar açılır ,malı artar
· Kuşluk namazından sonra 10 kez zikreden kimsenin rızkı, ilmi, serefi ve itibarı artar
· Bu isim zikreden kişiyi korktuğu şeylerden emin kılar güven içinde olur. Kalbindeki korku ve endişeler gider
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40) YA LATİF (129) : Lütfu ve keremi bol olan ve ihsanı sınırsız olan ,kulunun dilek ve ihtiyaçlarını kolayca ulaştıran


· Çok güçlü bir esmadır aşk acısına karşı okunur eğer okuyanın kalbindeki gereksiz bir sevgi bir hevesse ya da karşılıksız bir sevgi ve üzülüyorsa kalbinden bu sevgiyi çekip alır
· Bu isme devam eden kimse katına çıktı büyüklerce makamlarında kabul görür ve işlerini halleder
· Her gün 5 vakit namazın arkasından 129 Ya latif okuyan kimse işlerini Allaha havale ederse giriştiği her işte başarılı olur, zorluklar kolayca geçer bela ve musibetlerden korunur
· Çok güçlü bir esmadır özellikle içinden çıkılmaz durumlara karşı okunur ,konu neyle ilgili olursa olsun ızdırabı dindiren bir isimdir ve olacak olan olaylara hayret edersiniz
· Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözemeyeceğini bilmeyen bir kimse temiz bir kalp ve iyi niyetle 16641 defa bu ismi zikrederse ne problemi varsa halleder, sıkıntısı çözülür (Dilek içinde okunur aynı sayı)
· Bir kimse her gün Ya Latif ismini besmeleyle birleştirerek, Bismillahi’l-Latif şeklinde (698) defa zikrederse her ne isteği varsa yerine getirilir
· Ya Latif ismini herhangi bir iş için okuyan kimseye(dilek için) havas alimleri önce ismin zikrini sonra Fatiha ve İnşirah sureleri ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şey için dua etmeyi tavsiye etmiştir, duanın kabul olacağı belirtilmiştir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41) YA GAFUR (1286) : Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır
· Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur
· Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur
· Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır.
· Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42) YA HASİB (80) : Bütün varlıkların hayatları boyunca yaptıkları gizli açık her şeyi kayıt altında tutan, hesabı gören

· İşlerinde zorlukla karşılaşan kimseler hergün 720 kez okumaya devam ederlerse zorluklar kolaya dönüşür
· Beklemediği yerden imkanlar ve fırsatlar çıkar önüne rızkı kendisine koşar, işleri düzene girer
· Akrabaların korkan kimse her gün güneş doğmadan 70 kez okumaya devam ederlerse akrabalar arasındaki düşmanlık kalkar dostluk meydana gelir
· Duaların kabulune vesile olan isimlerdendir bu ismi hergün zikreden kimsenin duaları geri çevrilmez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43) YA KERİM (270) : Cömert, iyilik sever, ikramı bol olan

· Okuyan kimselerden gam keder kasavet sıkıntı kalmaz
· Yatmadan önce zikreden halktan birilerinin yarımdı ile Allahın ikramına kavuşur fakir ise zengin olur
· Bu isme devam eden sevdiğiyle kavuşur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44) YA RAKİB (312) : Bütün varlıkları görüp gözeten kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan anlamındadır

· Bu ismi okumaya devam eden kimseye ne muradı varsa yerine getirilir
· Hergün 312 kez okumaya devam eden kimse bol mal ve servete kavuşur
· Hamile okursa kolay doğum yapar
· Başına gelicek tüm kaza bela musibetlerden Allahın izniyle korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45) YA HAKİM (78) : Hikmet sahibi olan, her şeyi yerli yerinde yapan

· Hasta üzerine okunursa derhal şifa verir
· Devlet büyüğünden kabul görmek isterse derhal davet alır. Ne dilediyse yerine getirilir
· Bu ismin hergün okunması üzüntüyü ,sıkıntıyı,daralmayı giderir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46) YA MECİD (57): Şanı büyük ve yüksek, ikramı çok, yüce olan

· Bu ismi zikreden kişi vesveseye karşı korunur
· Her işe Ya Mecid diye başlayan kimse işlerinde hayır görür,istediğine kavuşur
· Hergün 62 kez zikreden şan şeref kazanır gizli ve açık sırlara erişir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47) YA VEKİL (66) : Kendisine güvenen kullarının işlerini en iyi şekilde yoluna koyan kullarının rızıklarına kefil olan

· Bu isim boyun eğdirmeye elverişli isimlerin başında gelir, her ne niyetle okunursa istenilen olur ,okunan okuyan kişiye boyun eğmek zorunda kalır
· Her gün 76 kez okuyan kimse yangından suda boğulmaktan rüzgardan ve fırtınadan korunur,zarar görmez
· Bu ismi hergün okuyan bir kimse bol hayır bol rızık bol kazanç bol hayır içinde kalır, Cenabı Hak ümit etmediği yerden rızıklandırır,Allahın bol bol ikramına mazhar olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48) YA METİN (500) : Çok Sağlam, kuvvetli olan
· Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur
· Ya Metin ismini hergün 500 defa zöhre saatinde okuyanlar; fakirlikten, hırstan, zulümden, kötü ahlaktan kurtulur
· Zayıflığa düşmezler. Maddi ve manevi kuvvete ererler.
· Bir ay süreyle günde 1000 defa okuyanlar bazı sırlara vakıf olurlar.
· Kötü işlerle uğraşan kişinin, o huylarından vazgeçmesi için; Ya Kaviyy Ya Metin isimleri onar defa birlikte okunarak, Allah’dan o kişinin hidayete ermesi için dua edilir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49) YA MUHYİ (68) : Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
· İşlerin başarılı olması için okunur
· Bu ismini hergün 68 defa zikreden kişinin kalbine iman ve irfan nuru dolar Kötüye giden işleri düzelir
· Hastalıklara şifa verici olur Nefsine hakim olamayan kişi geceleri okur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50) YA MACİD (48) : Sonsuz şan şeref ve yücelik sahibi kerem ve ihsanı bol olan,cömertliği bol olandır

· Bu ismi zikreden ve zikre devam eden ebedi mutluluğa erer Bu ismi zikredenin duaları kabul görür.
· Çocuk yapmak için hazır suya okunur ve o su taraflarca sağlam bir niye ile içilirse Allah evlat nasip eder
· Boş ve tenha bir yerde hissi kaybolana kadar okuyana rüyasında istediği gösterilir
· Bu ismi zikredenin kazancı bol olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beğen
hz.hanzala, bebekk, Charlotte Bronte ve 11 kişi daha bunu beğendi.
Cevapla Alıntı ile Cevapla26-04-2011 08:13 #2
gipsy

Ü. Tarihi
Sep 2010
Mesajlar
116
Konular
1
Puanlar
557
CUMARTESİ GÜNLERİ :
51) YA HALİM (88) : Yarattıklarına daima son derece yumuşak muamele eden, affı merhameti müsaması sınırsız olan

· Eşler üzerinde çok etkilidir, hayırsız koca yada kadına (eşi) okunur. herkes kendince çekemediği tahammül edemediği kimselere karşı okursa sıkıntı veremez okuyanı rahatsız eden davranışları yapamaz hale gelir
· Öfke ve asabi olan kimse 88 kez okumaya devam ederse sakinleşir,uyumlu bir insan olur
· Mahkemede hakimin zulüm ve haksızlığından korkan kimse giderken 88 kez okursa hakimin haksızlığından korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52) YA HAFIZ (998) : İyi kötü büyük küçük güzel çirkin bütün işleri en ince noktalarına kadar bilen ve kayıt eden

· Bu ismi zikreden kimse hasta ise şifa bulur. Bir yerde salgın meydana geldiğinde bu ismi zikreden kimseye hastalık bulaşmaz Allah korur. Bu isme sığınıp Allahtan salgına karşı korunulması istenirse Cenabı Hak o musibeti o yerden kaldırır
· Bu ismi zikreden ve devam edene düşmanları saldıramaz ,cin insan ve şeytan şerrine karşı çok güçlü bir korumadır ayrıca korunması için neye okunursa o şey muhafaza altında bulunur ve korunur(çokça tecrübe edilmiştir)
Bu isim bir kağıt üzerine yazılıp bir mülkün veya eşyanın üzerine asılırsa o eşya veya mülk Allahın koruması altında kalır zarar gelmez
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53) YA MUİD (124) : Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
· Elden kaçanı geriye kazanmak için okunur Ya Muid ismini zikredenlerin elinden gitmiş olan herşey yerine gelir
· Bir işi bozulan 7 gün sabah namazının ardından 124 defa Ya Muid ismini zikrederse bozulan işi yoluna girer
· Bir şeyi unutan kişi bu ismi okursa unuttuğunu hatırlar
54) YA VACİD (14) : İstediğini istediği an bulan
· Bu ismi 5 vakit namazların ardından 14 defa zikreden sahip olduğu ve elde ettiği şeyleri kaybetmez
· Aradıklarını bulma gücüne sahip olur. Hileci ve büyücülerin kötülüklerinden korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55) YA MUKADDİM (184) : Takdim eden dilediğini öne alan ve ileri geçiren,her şeyi yerli yerine koyan demektir

· Bu ismi zikreden ve zikrine devam eden kimse büyükler ve yetkililer arasında sözü geçerli olur
· Gelmesini istediği kişiyi birkaç gün düşünerek Ya Mukaddim diyen ve Allahtan gelmesini isteyen kimse kısa zamanda isteğine kavuşur o kimse yanına gelir
· Savaş sırasında düşmanla karşılaşan kimse bu ismi zikrederse savaşı kazanırlar
· Bir öğrenci veya başka bir konuda imtihana girecek kimse sınavına girmeden önce bir pirinç tanesine (181 kez Ya Mukaddim) okuyup yutarsa Allahın izniyle sınavını kazanır
· Bu ismi zikreden ve devam eden kimseler kuvvet ve iktidar sahibi olurlar.
· İsme devam edenlerin duaları istek ve dilekleri gerçekleşir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56) YA MUAHHİR (847) : İstediğini sona erteleyici, yüksek mertebelerden indirilen, istediğini arkaya bırakan
· Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur
· Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur.
· Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57) YA ZAHİR (1106) : her şeyin üstünde zahir olan ve onların üstüne çıkan varlığı apaçık görünen demektir

· Bu simi zikreden kimsenin veya üzerine niyetle okunulan kimsenin kötü alışkanlıklarında kurtulur öfkesi yumuşar
· 1106 defa her gün zikreden kimse bütün işlerin gizli esrarı bildirilir ve gösterilir
· Bu ismi zikredenin kalbi nurlanır, güzel ahlak sahibi olur, üzerindeki perdeler kalkar
· Büyüleyici ve tesir gücü çok güçlü esmaların başında gelir bunun için kim ne amaçla okursa istediği sonucu elde eder. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58) YA RAUF (287) : Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
· Bu ismi okuyan Hiçbir varlıktan zarar görmez
· Bu ismi zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür
· Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün utarit saatinde 287 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar, sevgi ve muhabbet meydana gelir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAZAR GÜNLERİ :
59) YA RAHİM (258) : Rahmet,merhamet.şevkat eden demektir,en iyi şekilde koru bağışlayan mağfiret sahibi

· Bu ismin zikrine her namazdan sonra devam eden ahiret nimetlerine ulaşır, dünyadan da nasibini alır,maddi manevi sıkıntılardan kurtulur,çevresinde sevgi ve ilgi görür duaları kabul olur,bütün kaz ,bela yer ve gök afetlerinden korunur
· Bu mübarek isim her hangi bir zalimin üzerine okunursa o zalim adaletle hareket etmeye başlar
· Darda ve sıkıntıda olan kimse Ya rahman Ya rahim şeklinde okursa çaresizlik ortadan kalkar

60) YA RAHMAN (298) : Dünyada iyi kötü kafir müslüman diye ayırmadan bütün mahlukatın rızkını veren,himayesine alıp besleyip büyüten

· Bu ismi zikirle uğraşan kimse üzerinden dünya stresi kalkar, kalbine bir yumuşaklık gelir içinde huzur ve rahatlık olur
· Sürekli okumayı adet haline getiren kimsenin istek ve ihtiyaçlarını Allah karşılar onun lütuf ve keremine mazhar olur
· Cimri bir kimseye okunursa cömertleşir
· Sürekli okuyan kimse makam ve mevki sahiplerinin yanında makbul bir kimse olur, istediği işi olur
· Günde 100 kez okuyan kişinin kalbinde merhamet duyguları gelişir
· Cuma günü ikindi namazından sonra kıbleye karşı oturup güneş batıncaya kadar Ya Allah Ya Rahman zikrine deven kimseye güneş battıktan sonra Allahtan ne isterse yerine getirilir duası makbul olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61) YA SELAM (131) : Emniyet güven ve esenlik sahibi yani her çeşit ayıptan selamette her türlü afetten emniyet içinde demektir


· Bu ismi zikretmeyle meşgul olan kimseyi her türlü afetten beladan Allah kulunu kale gibi korur her türlü zulümden kurtarır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62) YA HALIK (731) : Her şeyi yoktan var eden yaratan demek

· 7 gün arka arkaya 100 defa Ya Halık diye okuyan kimse gelecek felaketlerden korunurlar
· Bu ismi seher vaktinde zikredenlerin kalpleri çabuk nurlanır, basiretleri açılır ,hikmet sahibi olurlar
· İyileşmesi zor bazı hastalar için bu ismin vekfinin yapılıp zikredilmesi tavsiye edilmiştir
· Çözülmeyen bir işi olan kimse temiz bir şekilde tenha bir yerde 5115 kez zikredip Allaha dua ederse işi kolayca çözülür duası kabul olur. Havas alimleri bu ismin güneş saatinde ve 701 defa zikredilmesini uygun görmüşlerdir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63) YA BARİ (214) : Mahlukatı hiç yoktan var eden yaratan demektir

· Bu isme devam eden kimse başkalarının başaramadığı işleri başarır
· Bu ismi vird edinip okuyan kimse gam ve kederden kurtulur
· Bu isme devam edenlerin zekası kuvvetlenir
· Hergün zikreden kimsenin kabir azabında kurtulacağı ve yüce Allahın onun için bir melek yaratacağını kabirde onu vahşetten azaptan koruyup arkadaşlık edeceği belirtilmiştir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64) YA HAFİD (148) : Alçaltan, zillete düşüren Yukarıdan aşağıya indiren Zelil eden

· Bu ismi şerifi zalim kişilerin helak ve hakir olmaları için 148 kere okunur
· 500 defa okunduğunda haceti yerine gelir Cenab-ı Hakk dileğini kabul eder
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65) YA RA’Fİ (351) : Kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten ve yüksek olan anlamlarına gelir
· İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur
· Ya Rafiismini zikreden her türlü hayırlara vesile olur. Rızkı ve derecesi artar
· Düşmanlarının kalbinde korku ve ürperti olur Fakirlikten ve zalim şerrinden muhafaza olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66) YA MUİZ (117) : İstediğine izzet ve şeref verip yükselten ,onurlandıran

· Bu isme sığınıp gerektirdiği şekilde okuyan kimse ebedi mutluluğa erer,açık veya gizli iç veya dış bilinen bilinmeyen görünen görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere ulaşır ,adı sonsuza dek hayırla anılır
· Cuma ve Pazartesi geceleri akşam namazından sonra 140 kere okuyan heybet ve hürmet sahibi olur ,korku ve saygısı sadece Allaha karşı olur başka şeylere karşı korkusu olmaz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67) YA BASİR (302) : Her şeyi çok iyi gören, bilen anlamına gelendir

· Ya Basir ismini zikredenin dünya ve ahiret korkuları kalmaz Tüm kötülüklerden korunur
· Basiret gözü açılır. İstek ve arzuları gerçekleşir
· Ya Basir ismini her sabah 302 defa zikreden gizli husus ve hadiseleri öğrenir
· Bunu okuyanın basiret gözü nur-i ilahi ile münevver olup, her şeyi görür. Vaki olmadan evvel his ve idrak eder
· Düşündüğü şeylerde doğruyu görür. Hiçbir vakit hataya düşmez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68) YA HAKEM (68) : Hükmeden, hakkı yerine getiren

· Haklı davasını kazanması için okunur
· Bu ismini zikredenin içi, alemin sırlarıyla dolar
· Sözü geçerli ve tesirli olur Allah katında mertebesi yükselir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69) YA ADL (104) : Haklı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren zulmetmeyen, sınırsız ve sonsuz adalet sahibi

· Bu isme devam eden kimse hiç kimseye zulmetmez kötü huyları iyi huylara dönüşür,güzel ahlak sahibi bir kimse olur
· Cuma gecesi 20 lokma üzerine yazıp yerse insanların cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır
· Gece yarısından sonra bir zalim ya da zorbaya 104 kez sikrettikten sonra beddua edilirse o zalim ya da zorba perişan olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70) YA HABİR (812) : Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan, olanları ve olacakları en iyi şekilde bilen
· Hafıza ve idrakin genişlemesi için okunur
· Bu ismi zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur
· Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur
· Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır
· 40 gün 7000 defa okuyan bu ismin hadimi ile görüşür
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71) YA ŞEKUR (526) : Kendi rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için yapılan işlere bol bol sevap veren ve onları mükafatlandıran
· Bu ismi okuyan kimseler her türlü kazadan beladan korunur
· Bu ismin zikrine devam eden kimse sağlıklı kalır ve çok mal sahibi olur ,kısmeti açılır, malı eksilmez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72) YA ALİYY (110) : Her şeyiyle yüce ve yüksek olan ,büyüklüğü yüceliği sonsuz olan ilmi sonsuz olan

· Bu isme devam eden kimse herkes tarafından sevilen aranılan bir kimse olur ,ahlakı düzelir kötü huylarını bırakır ancak dikkat etmek lazım yükseldiği derecenin kıymetini bilmezse yani şükrünü yerine getirmeyip ismi zikri bırakırsa bir daha düştüğü yerden eski makamına ulaşamaz
· Bu ismi zikreden kimse aşağılık durumlara düşmekten korunur, kimseye muhtaç olmaz,okuyan kimsenin kısmetleri açılır
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73) YA MUKİT (550) : Her yaratılmışın gıdasını, azığını verendir
· Muhtaç olunan şeyi kazanmak için
· Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar
· Kötü huylu çocuğu olan bir kimse Ya Mukît ismini 7 kere bir boş kaba okusa ve o kabı su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun huyu güzelleşir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74) YA CELİL (73) : Cellalik, büyüklük, yücelik ve onur sahibi

· Bu ismi okuyan yada okutulan kimse ayağı dışarıda ,gece hayatına düşkün veya evinden soğuksa her şeyi bırakıp evine ve eşine bağlanır
· Hergün 78 kez zikreden kimsenin toplum içindeki meziyeti artar sözü geçerli ve faydalı olur
· Bu ismi zikreden ve zikretmeye devam eden bir kimsenin hakkında kim ne konuşuyorsa etkisiz hale gelir
· Zikre devam eden kişi insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75) YA BAİS (573) : Peygamberler gönderen, öldükten sonra ahrette tekrar dirilten

· Bu isme devam eden kimse her düşmanlarına galip gelir, üstünlük sağlar
· Bu ismi zikreden gaflete düşmekten korunur
· Uykuya yakın elini gögsüne koyup 100 kez Ya Bais diyenin kalbi nurlanır ilim irfanla dolar
· İbadetlerini yapmak zorlananlar bu isme başvurmalıdır kötü düşüncelerini ve hareketlerini engeller okumaya devam eden ibadetlerini severek ve isteyerek yapmaya devam eder ve Allahın izniyle kalbinde Allah korkusu oluşur
· Herhangi bir kimsede alacağı olup, alamayan bu isme devam ederse Allahın izniyle alır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76) YA HAYY (18) : Gerçek hayat sahibi diri ve canlı olan her şeye hayat veren

· Seher vaktinde 324 kez okuyan ve devam eden kimse istediği kimsenin kalbini kazanır
· Üzerinde yorgunluk halsizlik hisseden kimse okumaya devam ederse enerjisi yükselir o hallerinden eser kalmaz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77) YA KADİR (305) : İstediğini yapabilen dilediğini istediği gibi yaratmaya müktedir olandır
· Ya Kadir ismini zikreden arzu ettiği her şeyde muvaffak olur.
· Hasta olan kişi okursa şifaya kavuşur
· Her abdest aldıktan sonra 100 defa okuyan düşmanına karşı zafer kazanır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


78) YA MUKTEDİR (744) : Kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, mutlak güç sahibi

· Bu ismi zikreden kişi her işte başarılı olur
· Hiç bir şeyden bıkmaz, usanmaz. Yaptığı işi ve sanatı kolaylıkla yapar. Ruhu kuvvetlenir
· Cin, insan ve şeytan şerrinden uzak olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79) YA EVVEL (37) : Varlığının başlangıcı olmayan Kalplerde geçeni bilen, Yaratmaya başlayıp sürdüren

· Bu ismi şerifi her gün ve her namazdan sonra 37 kere okumayı vird edinen kimsenin Cenab-ı Hak bütün hacetlerini yapar ve bütün dualarını kabul eder
· Bu ismi şerifi devamlı okuyan bir talebe daima sınıfının birincisi, bir memur ise mesleğinin önderi olur
· Bir işin başlangıcında 37 defa ''Ya Evvel''ismi şerifi okunursa o iş hayırla ve başarıyla sonuçlanır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80) YA VALİ (47) : eşyanın maliki olan ve üzerinde tasarruf eden mahlukatın işlerini yoluna koyan demektir
· Bu simi zikreden kimsenin bütün düşmanları dahi dost olur çünkü muhabbet konusundaki en güçlü isimlerden biridir
· Bu isim kimin üzerine ne niyetle okunursa kalbi çabucak etkilenir ,yumuşar okuyan kişiye çevrilir
· Bu ismi zikre devam edenin rakibi kalmaz
· Her gün 47 kez zikreden kimse her türlü afetten korunur
· Cuma günü 1000 kez okuyan kimse her işinde başarılı olur , maksadına kolayca ulaşır
· Bu ismi şerifi bir kap içerisine yazıp üzerine 47 kez Ya Vali diye okunduktan sonra temiz su ile silip tarlasına veya evine serpiştirilse her türlü afetten emin olur ,korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81) YA AFÜVV (156) : Kullarının kendisine karşı işledikleri pek çok hata ve kusurları lütuf ve merhametiyle çokça affeden
· Bu isme devam edenlerin kusur ve günahları bağışlanır. kalbi nurlanır, nefsani isteklerinde vazgeçer gönlü huzur ve mutlulukla dolar
· Hergün 156 kez zikredene rıza kapısı açılır
· Herşeyden huylanan şüphe ve vesvese duyan kimse bu ismi her gün zikretse bundan kurtulur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82) ZÜ’L-CELALİ VE’L-İKRAM (1100): Hem büyüklük hem de kerem sahibi olan

· Her namazdan sonra zikreden kimse şan şöhret sahibi olur ,zikre devam ettikçe itibarı yükselir
· Bu isme devam eden kimsenin dünya hizmetçisi olur
· Zikre devam edenin duaları makbul olur eğer varsa vesvese hastalığından da kurtulur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83) YA MANİ (161) : Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve engelleyendir

· Bütün korkularından emin olmak için 161 kere okunur
· Uyumadan önce okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider
· Evlilik hayatında dirlik düzenlik içinde yaşarlar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84) YA BAKİ (113) : Varlığının sonu olmayan
· Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için okunur
· Afet ve belalardan uzak olur.
· Makam ve mevki edinir. Makamı, mülkü elinden gitmez. Korkularından kurtulur
85) YA REŞİD (514) : Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran
· İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için okunur
· Bu ismi zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur.
· Okuyan ıslah olur. Pişman olacağı şeyler yapmaz. İşleri kolaylaşır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
86) YA SABUR (298) : Çok sabırlı olan, cezayı erteleyen
· Başladığı işi kolay bitirmek için okunur
· Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder.
· Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. Kalbi Allah sevgisi ile dolar. Bela, zulüm ve iftiralardan uzak olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
87) YA HADİ (20) : Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

· Çocukların itaatkar olması için okunur
· Bu ismi zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer
· Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88) YA MUHSİ (148) : Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen
· Zekanın kuvvetli olması için okunur Unutkanlık kalmaz
· Ya Muhsiismini zikredene bütün kalpler itaat eder Okuyan kötü ahlaktan kurtulur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
89) YA GANİ (1060) : Hiçbirşeye muhtaç olmayan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu ,gerçek zenginlik sahibi

· Özellikle dünyalık elde etmek için okunur Allahtan zengin olmak isterse olur ,ayrıca bu ismin zikrine devam eden kimselerin dünyalık tüm istekleri yerine getirilir. zikre devam eden iki dünyada da zengin olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GÜNÜ OLMAYAN :
90) YA MÜZİL (770) : Zillet, zelil veren alçaltan
· Müzil ismini zikreden kişiye, istediği düşmanını Allah zelil kılar. Düşman ve zalim şerrinden emin olur, korunur
· Bir kimse bir zalimden veya hased eden, birisinden korksa "Yâ Müzill" ismini 75 kere okusa daha sonra secde de "Allahım beni filan kişinin şerrinden emin eyle, koru" diye dua ederse Allahü teala onu o adamın şerrinden korur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91) YA HAKK (108) : Varlığı ve vücudu gerçek olan hiç değişmeyen daima sabit olarak duran

· Hergün 1000 kez okuyan kimse kötü akıbet ve amelden kurtulur
· Bir eşyası kaybolan kimse kaybettiği şeyi dört köşesinde El-Hakk yazılı dört kağıdın ortalarınada kaybettiği eşyasını yazsa sonrada gece yarısında kalkıp ellerini açıp gökyüzüne bakarak kaybettiği şeyi Allahtan istese onu bulur. Bu işlem dilek içinde yapılır sabaha karşı (Arapça yazılcak isim)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92) YA MÜTE’ALİ (551) : İzzet ve hükümranlık bakımından en yüce olan, her şeyden çok yüce olan, noksanlıklardan uzak
· Hakim ve amirler nezdinde hürmet ve riayet görür. Onlardan beklediği istekleri kabul görür.
· Zorluklardan, şiddetten ve zahmetlerden kurtulur. Kötülüklerden muhafaza olur.
· Her bakımdan güçlenir ve kuvvetli olur. Makam ve mevkisi yükselir. Dua ve istekleri geri çevrilmez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93) YA NAFİ (201) : İstediğine fayda sağlayan, O'nun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen

· Ya Nafiismini zikreden güzel bir hayat yaşar Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur
· Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde o hasta şifa ve afiyet bulur
· Ya Nâfi zikrine devam eden, her türlü hastalık ve belalardan korunur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94) EN NUR (256) : Alemlerinurlandıran dilediğine nur veren ve Nur olandır

· İnsanların yanında sevilip sayılmak için YA NUR Celle Celaluhu diyerek 256 kere okunur
· Gün İçinde 256 defa okuyanın, veraseti artar sıkıntıdan kurtulur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95) YA BEDİ (86) : Örneksiz, benzersiz yaratandır
· Bu ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur
· Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96) YA BERR (202) : Katından gelen büyük iyilik ve lütufla kullarına karşı şefkatli ve merhametli olan

· Bu ismin zikrine dünyalık elde etmek için devam edilir zikreden kimsenin düşmanı dahi ihtiyacı için ayağına gelir
· Hergün 786 defa okuyan kimseye Allah lütuf ve ihsanlarını birbiri ardınca yağdırır
· İçki içen kumar oynayan zina yapan yalan söyleyen kimse bu isme devam etse tövbekar olur günahlarından arınır
· Kara ve deniz seyahatlerinde bu ismi okuyana emniyet ve güven sağlanır
· Berr ismini okumaya devam edenler tüm mahlukatın şerrinden emin olur
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
97) YA MUĞNİ (1100) : İstediğini istediği anda istediği kadar zengin eden,mahlukatın her türlü ihtiyaçlarını karşılayan

· Zikre devam eden fakirse zengin olur giriştiği her işinde başarılı olur maddi sıkıntı çekmez, ummadığı yerlerden rızka kavuşur kendisine beklenmedik kısmetler açılır
· Cuma geceleri ya da 10 Cuma gecesi 1100 adet olarak zikreden kimse maddi manevi zenginliğe ulaşır
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98) YA VARİS (707) : Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi
· Bu isme devam eden kimseye dünyevi ve ahret nimetlerinden nimetlendirilir
· Ahiret işleri için okunacaksa adetle sınırlandırılmamalıdır , bu ismin zikriyle meşgul olan kimseye niyetine göre ikramlarda bulunulur Allahın izniyle iki cihanda da mutluluğa erer
· Güneş doğmadan zikre devam edenin bedenine hastalık isabet etmez
· Bu isme devam edene bol rızk verilir,duaları kabul olur istedikleri verilirALINTIDIR

Cem
05.06.2011, 15:04
kardeşim Birde Buhurlarını yazsaydın iyi olurdu en önemlisini atlamışsın

gizliyim
10.06.2011, 19:45
Neden günlere bölünüyor.. yanlis anlamayin eger yanlissa bilgisizligime verin ama bir günü digerinden farkli kilan nedir?

origanum
10.06.2011, 19:54
Bu linke bakın, günlerin kökeni:
Latince ve Latinceden Türeyen Lisanlarda Gün İsimleri - "Gizlimabet Parapsikoloji Platformu" (http://www.gizlimabet.com/showthread.php?t=18654)

dmavisi35
08.06.2013, 22:40
"ya habir (812): 40 gün 7000 kere okuyan bu ismin hadimi ile görüşür." kafami kariştirdi, pazar günleri okunacakmiş ama 40 gün deniliniyor yani pazar gününden itibaren 40 gün üst üstemi okuyacağiz bide 40 gün içinde mi 7000 kere yoksa her gün 7000 kere mi okuyacağiz ?

mabe
09.06.2013, 16:56
Bazı Esmaların altına yalnızca "okuyan" veya "okumaya devam" eden diye yazılmış.Oralarda herhangi bir sayı yok mu bir kez de okusak kabul sayılır mı ?

mellek21
29.06.2013, 20:51
kardeşim Birde Buhurlarını yazsaydın iyi olurdu en önemlisini atlamışsın

güzelmiş esmalar

Ajan
24.08.2013, 11:49
parantez içindeki sayılar ne oluyor?

saltanart
24.08.2013, 12:03
parantez içindeki sayılar ne oluyor?
parantez içindeki sayılar ,esmanın faziletlerinin gerçekleşmesi için okunması gereken sayıdır.

Ajan
24.08.2013, 12:05
parantez içindeki sayılar ,esmanın faziletlerinin gerçekleşmesi için okunması gereken sayıdır.


Teşekkür ederim. Ama mesela bazı esmaların yanında diyorum (sallıyorum) 213 yazarken altındaki notta bunu namazdan sonra 3 kere okuyun diyor mesela... o nasıl olacak?

saltanart
24.08.2013, 12:08
Teşekkür ederim. Ama mesela bazı esmaların yanında diyorum (sallıyorum) 213 yazarken altındaki notta bunu namazdan sonra 3 kere okuyun diyor mesela... o nasıl olacak?
onlar esmaların ebcedidir.yani bir anahtar gibi düşünmek gerek.3 defa oku 5 defa oku sana iyi gelir.ama esas anahtar zikir sayısı

ayrıca konuyla ilgili daha anlaşılır bir başlık açmıştım
http://www.gizlimabet.com/threads/31095-Esmaların-zikir-adetleri-ve-mucize-çözümleri

Ajan
25.08.2013, 20:56
ayrıca konuyla ilgili daha anlaşılır bir başlık açmıştım
http://www.gizlimabet.com/threads/31095-Esmaların-zikir-adetleri-ve-mucize-çözümleri

Bakıyorum kardeşim çok sağol...

Yalnız Osmanlı Torunu konun gerçekten çok güzel ve yararlı bayıldım konuna :) Bunu çıktı alabilsem alacağım ama kopyalanmıyor :( Kopyalansa alıp anneanneme verirdim ama nerede o günler :(